Bezpieczne użytkowanie bezzałogowców

 

 1. Podstawowe zagrożenia  – Profesjonalne bezzałogowe statki powietrzne to nie zabawki. Z racji swoich gabarytów, wagi czy np. zastosowanych śmigieł węglowych mogą zabić. Wymagają umiejętności i wiedzy. Nie mogą być obsługiwane przez osoby niepełnoletnie.


 2. Zasady korzystania i porady:
 • Nie wolno latać nad ludźmi, budynkami, miastami, czy drogami.
 • Nie wolno latać z pobliżu lotnisk. Jest to szczególnie niebezpieczne i często może skutkować poważnymi problemami natury prawnej.
 • Nie należy latać w miejscach, gdzie mogą wystąpić duże interferencje – w pobliżu sieci energetycznych, dużych konstrukcji stalowych, stacji przekaźnikowych czy silnych sygnałów radiowych.
 • Należy latać w zasięgu wzroku, najlepiej w otwartych przestrzeniach.
 • Do użytku komercyjnego lub poza zasięgiem wzroku wymagana jest licencja. Nawet w przypadku użytkowania sprzętu w celach rekreacyjnych warto zastanowić się nad odbyciem szkolenia – może ono użytkownika wiele nauczyć.
 • Operatorzy Bezzałogowych Statków Powietrznych nie są jedynymi użytkownikami przestrzeni powietrznej. Należy zapoznać się z pojęciem stref w przestrzeni powietrznej.
 • Przed rozpoczęciem przygody z profesjonalnymi platformami powinno się opanować lot w symulatorach (np. AeroSim) lub na mniejszych platformach.
 • Nie należy zbytnio ufać systemom wspomagającym. Każdy użytkownik dużych platform powinien nauczyć się latać w trybie manualnym albo chociaż nie korzystającym ze wsparcia systemu GPS. To samo się tyczy trybów automatycznych.
 • Należy zaprogramować prawidłowo system Fail Safe. Zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, trzeba być przygotowanym na wyjście z trybu FS w niebezpiecznych sytuacjach.
 • A przede wszystkim należy pamiętać, że to tylko urządzenie i nawet jeśli robiło się wszystko prawidłowo i wykonało dziesiątki bezproblemowych lotów, w końcu może dojść do rozbicia platformy. Zawsze latajmy z głową i zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania.

 1. Obsługa i konserwacja:
 • Wszystkie czynności wykonywane na ziemi (aktualizacje, konfiguracje itp.) muszą być wykonywane na odkręconych śmigłach.
 • Każdorazowo przed lotem należy sprawdzić stan techniczny platformy – połączenia śrubowe, luty, spójność ramy, wpięcie konektorów, dokręcenie anten transmisyjnych, stan śmigieł, a także sprawdzić czy silniki kręcą się bez oporu czy skoków.
 • Przed każdym lotem należy sprawdzać stan akumulatorów (uwaga na opuchnięcie, rozbalansowanie cel) i ich naładowanie, zarówno w platformie jak i w nadajniku (więcej informacji w punkcie 5)
 • Przed każdym lotem należy sprawdzić warunki atmosferyczne – wiatr, opady, temperaturę, wilgotność powietrza. Bardzo pomocne w tej kwestii serwisy meteorologiczne, istnieje też wiele aplikacji na urządzenia mobilne.
 • Przed lotem należy sprawdzić aktywność słoneczną, indeks KP powinien wynosić mniej niż 4. Jeśli indeks ten jest wyższy, trzeba się liczyć z nieprawidłowym działaniem GPS-a i umieć się szybko przełączyć w tryb nieobsługujący pozycjonowania satelitarnego.
 • W każdym nowym miejscu lub gdy platforma była wystawiona na działanie sił elektromagnetycznych należy wykonać kalibrację kompasu.

 1. Przed startem – stosować się do zaleceń z punktu 3 i dodatkowo:
 • Najpierw włączamy aparaturę, potem platformę. W przypadku wyłączania – na odwrót.
 • Sprawdzić otoczenie lotu – miejsce na start i lądowanie, sprawdzić czy nie ma konstrukcji mogących zakłócić działanie systemów, sprawdzić odległość od zabudowań i skupisk ludzkich.
 • W przypadku lotu w trybie GPS należy poczekać aż będzie dostępna wystarczająca liczba satelit.
 • Należy ustawić wszystkie przełączniki w pozycję neutralną.
 • Po włączeniu silników sprawdź czy wszystkie wirniki pracują prawidłowo i równomiernie.
 • Nie bój się dodać gazu – zbyt zachowawcze operowanie drążkiem wysokości może skutkować wywróceniem się platformy i w najlepszym wypadku uszkodzeniem śmigieł.
 • Zacznij lot zawisem na niewielkiej wysokości i obserwuj czy platforma zachowuje się prawidłowo i czy wszystkie moduły działają poprawnie.

 1. Bezpieczne użytkowanie akumulatorów litowo-polimerowych:
 • Nigdy nie pozostawiaj ładującej się baterii LiPo bez opieki. Baterie LiPo to potencjalne zagrożenie pożarowe.
 • Nigdy nie rozładowuj baterii LiPo poniżej 3.0 V na celę (rekomendowana wartość minimalna to 3.3 V na celę). Nadmierne rozładowanie występuje gdy zupełnie rozładowana bateria LiPo jest podłączona do urządzenia zbyt długo. Aby się dowiedzieć taki jest aktualny stan baterii, należy zaopatrzyć się w miernik baterii LiPo lub alarm.
 • Nie próbuj ładować uszkodzonej lub zbyt rozładowanej baterii. Uszkodzone baterie mogą mieć niezbalansowane cele, mogą być niezdolne do prawidłowego naładowania. Ładowarka będzie próbowała naładować cele, ale gdy nie będzie w stanie naładować uszkodzonej celi, przeładuje cele nieuszkodzone. Może to doprowadzić do pożaru.
 • Baterie litowo-polimerowe stały się bardzo popularne jako źródło zasilania sprzętu latającego i akcesoriów. Stało się tak za sprawą dobrego stosunku wartości energetycznej do wagi, w porównaniu do baterii NiCd i innych. Większa energia wiąże się jednak z większym ryzykiem podczas użytkowania. Najważniejszym zagrożeniem jest POŻAR, który może wyniknąć z nieprawidłowego ładowania, uszkodzenia lub zwarcia. Temperatura spalania baterii LiPo podczas pożaru jest bardzo wysoka i często skutkuje dodatkowymi pożarami otoczenia. Ogień powstaje przez kontakt litu i powietrza z otoczenia. Nie potrzebuje żadnej iskry, paliwa i pali się natychmiastowo, niemal eksplozyjnie. Baterie te muszą być użytkowane w sposób zabezpieczający przed pożarem otoczenia. Zalecane są następujące środki ostrożności:
 • Przechowuj oraz ładuj w ognioodpornym pojemniku
 • Ładuj w zabezpieczonym obszarze, wolnym od materiałów łatwopalnych. Zawsze doglądaj procesu ładowania.
 • W przypadku uszkodzenia mechanicznego itp, ostrożnie usuń baterię i umieść ją w bezpiecznym miejscu, po czym obserwuj przynajmniej przez pół godziny. Fizycznie uszkodzone baterie mogą zająć się ogniem i po wystarczającej ilości czasu należy je zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta. Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonych mechanicznie baterii, nieważne jak lekkie to uszkodzenie.
 • Zawsze używaj ładowarek dedykowanych, z uwzględnieniem ustawień dla konkretnego pakietu.
 • Nigdy nie ładuj litowych baterii ładowarkami nie zaprojektowanymi dla tego typu baterii.
 • Niezbalansowane cele mogą doprowadzić do katastrofy jeśli jedna z cel zostanie przeładowana. Jeśli bateria przejawia jakiekolwiek oznaki puchnięcia, odłącz ją od ładowania i umieść w bezpiecznym miejscu, gdyż może stanąć w płomieniach.
 • Nigdy nie podłączaj baterii do ładowania i zostawiaj jej ładującej się na noc.


Zapoznanie się z tymi zasadami użytkowania to nie wszystko. Każda platforma działa inaczej, ma inne tryby, moduły, przeznaczenie i procedury. Zapoznanie się i zrozumienie instrukcji obsługi to podstawa. Zawsze można również skontaktować się z nami mailowo na bok@drony.net lub telefonicznie pod numerem 607 257 628. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.